Екипът на Фондация „ДА“ взе участие в иновативно обучение, посветено на комуникационните кризи, които ни застигат почти ежедневно. Дали на организационно, или на лично ниво, ние все по-често се оказваме неразбрани от околните. Едно от нещата, които можем да направим е да развием и да проявяваме нашата „устойчива гъвкавост“. Безспорно това е едно от популярните напоследък „меки умения“ или „soft skills“, които стават задължителни в днешната междуличностна и междуинституционална комуникация.

    Уъркшопът беше открит от Natalia Truchi Vera, външен експерт към Фондация ОAК, която с практически съвети показа как да се реагира при комуникационни кризи.
Szabina Mozes разви своята концепция за личното и организационно проявление на формулираното от нея меко умение „устойчива-гъвкавост“. Бяха направени изводи, че всички ние ежедневно сме изправени най-напред пред личностни кризи. Трябва да изработим механизми за лична съпротива и справяне с тях и едва тогава ще можем да бъдем полезни в работата по решаването на комуникационни кризи на организационно ниво.

В отделен модул специалистът по ПР и комуникации Любомир Аламанов демонстрира какви вътрешни механизми и човешки ресурс трябва да притежава модерната организация, независимо дали в частния или неправителствен сектор, за да не бъде „изненадана“ при настъпване на криза.

Ние във Фондация „ДА“ ще използваме на практика придобитите знания и ще разработим специална обучителна сесия, посветена на комуникациите, която ще бъде насочена към млади хора, желаещи да развиват своите меки умения.