Фондация „Джендър алтернативи“ имаше честта да присъства на годишната среща на мрежата Astra 2019. На 17 и 18 октомври ASTRA проведе годишната си среща във Варшава, Полша. Членовете на Astra обсъдиха настоящите заплахи за репродуктивните права в Централна и Източна Европа и начините за напредък и справяне с това предизвикателство.

Почти 30 активисти от 15 държави се събраха, за да обсъдят ситуацията в региона и да намерят най-добрите възможни решения!