Целта на проекта „Предай нататък“ (CONVEY) е да се противодейства на сексуалното насилие и тормоз чрез дигитално обучение на младите хора за половите стереотипи и сексуализацията на жените и момичетата в медиите. Чрез разработването на онлайн игра и изпълнението на програма за обучение на учители и ученици на възраст от 13г. в основни и средни училища, проектът цели да насърчи зачитането на правата на жените и момичетата и да промени поведението и нагласите на младите хора, като гарантира превенция на сексуалното насилие.
Фокусът на обучението е да повиши информираността на учители, обучители и младежки работници за превенция на сексуалното насилие чрез обучение на обучители и представянето на онлайн симулативна игра за младежи. Играта се нарича „CONVEY – Not A Game” и е разработена върху метода „peer-to-peer” – от връстници за връстници в 6 европейски държави. За развитието на играта в България, ние се сработихме с Младежкия червен кръст – гр.Пловдив.


Онлайн симулационната игра съдържа четири интерактивни сюжета, които отразяват различните аспекти на насилието, основано на пола. Тези сюжети включват: злоупотреба с деца, изнасилване, домашно насилие и онлайн порно за отмъщение. В рамките на играта учениците ще влязат ролята на детектив/следовател, чиято роля е да разследва и в крайна сметка да разкрие престъпление, свързано с насилието, основано на пола. Учениците ще могат да управляват играта, като избират различни възможности за диалог и действия, позволяващи вземането на самостоятелни решения.
Целта на онлайн симулационната игра е първо да подкрепи обучението по трудни теми, свързани с насилието, основано на пола, чрез представяне на сценарии от реалния живот. На второ място, играта се стреми да насърчи промяната в нагласите и поведението сред младите хора чрез ефективното предаване на уроците и посланията, съдържащи се в сюжетите.