Проектът на CONVEY има за цел да отговори на този въпрос. Проектът „Предай нататък“ (CONVEY) е разработен, за да противодейства на сексуалното насилие и тормоз чрез дигитално обучение на младите хора за половите стереотипи и сексуализацията на жените и момичетата в медиите. Чрез създаването на онлайн игра и изпълнението на програми за обучение на учители и млади хора на възраст от 14г.-18г., проектът цели да насърчи зачитането на правата на жените и момичетата и да промени поведението и нагласите на младите хора, като гарантира превенция на сексуалното насилие.


Играта “CONVEY Not A Game” e вече факт! Запознайте се със сюжетите на https://notagame.eu/!
Онлайн симулационната игра “CONVEY Not A Game” съдържа четири интерактивни сюжета, които отразяват различните аспекти на насилието, основано на пола. Тези сюжети включват: злоупотреба с деца, изнасилване, домашно насилие и онлайн порно за отмъщение. В рамките на играта младите хора влизат в ролята на детектив/следовател, чиято роля е да разследва и в крайна сметка да разкрие престъпление, свързано с насилието, основано на пола. Целта на онлайн симулационната игра е първо да подкрепи обучението по трудни теми, свързани с насилието, основано на пола, чрез представяне на сценарии от реалния живот. На второ място, играта се стреми да насърчи промяната в нагласите и поведението сред младите хора чрез ефективното предаване на уроците и посланията, съдържащи се в сюжетите.