viber image

Под егидата на българското председателство на Съвета на ЕС на 29.05 -  Националният Дворец на Културата  бе мястото на конференцията "Ромското включване - къде стоим и къде се насочваме?" .

Организирано от Националния съвет за сътрудничество по въпросите на етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, събитието се стремеше да допринесе за политиката на ЕС за интеграция на ромите до 2020 г. Участие в конференцията взеха служители от институции на ЕС, експерти, членове на национални, регионални и местни власти, представители на НПО, академични среди и други заинтересовани страни. 

 

Събитието бе открито с реч на Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, след него последва и видеосъбщение на Ливиа Ярока - вицепрезидент на Европейския парламент и първата жена депутат в Европейския парламент от ромски произход.


В дискусиите за политики за интеграция на ромите участие взеха и заместник-председателят на Комисията за защита от дискриминация, членове на  Европейската комисия, представители на национални и местни власти, академични среди и други. Основно се обсъждаха ключовите фактори в процеса на интеграция на ромите, участието на гражданското общество в прилагането на националните стратегии за интеграция на ромите, както и ролята на средствата на ЕС за подобряване на достъпа до социални права.