Фондация "Джендър алтернативи" отчете резултатите по проект "Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие" на финална пресконференция в пресклуба на БТА в Пловдив. Проектът е финансиран от Министерството на правосъдието и изпълняван в продължение на една година. Фокусиран е основно върху превенцията и преодоляването на домашното насилие сред децата и младежите, ефективна защита правата и интересите на пострадалите, психологическа и юридическа помощ, както и работа с насилници, поясни координаторът по проекта Рада Еленкова. Тя каза още, че в рамките на проекта са реализирани седем дейности: проведени са превенционни срещи с ученици от две училища и с 12 младежи в институции, извършени са общо 108 консултации, от които 58 юридически, останалите психо-социални, работа с лица извършители на домашно насилие.

В рамките на проекта е извършено и изследване за прилагането на закона за защита от домашно насилие /ЗЗДН/, както и семинари и брошури. Еленкова каза още, че през 2016 година в Районен съд в Пловдив са заведени 18 дела по ЗЗДН от молители деца, пострадали от домашно насилие. Изводите, които си правят специалистите, са, че младите хора са запознати с различните форми на домашно насилие, знаят къде да търсят помощ, но в реалната среда не са чувствителни към него. На пресконференцията представителите на "Джендър алтернативи" изнесоха подробности по три случая за домашно насилие над образована жена, възрастен мъж и младо момиче, с които е работено в рамките на проекта. Източник: БТА “Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие“ Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 93-00-521/21.12.2016г., сключен с Министерство на правосъдието.