22528392 1553962167993834 6473747071230663751 nНа 20.10.2017г., Фондация „ДА“ проведе Семинар „Подобряване на уменията на специалистите в прилагането на Закона за защита от домашното насилие“. Събитието бе в рамките на проект „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие“, изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-521/21.12.2016 год. сключен с Министерство на правосъдието.

На събитието присъстваха 35 специалисти от Пловдив и областта, активни в различни професионални области. Участниците бяха представители на съдебна, правоприлагаща и социална сфери от Пловдив, Асеновград, Смолян, Девин, Хисар, Първомай, Раковски, Пазарджик и Пещера.

 

Темите на семинара бяха обвързани с дейността на фондацията във връзка със защитата на деца, пострадали от домашно насилие. Бяха обсъдени следните теми: Специфики на емоционалното и психологическо домашно насилие по отношение на деца: Работата на психолозите и фамилните терапевти в случаи на домашно насилие; Работата на държавните институции в случаи на деца жертви на домашно насилие – Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив. Беше представено и направеното в рамките на проекта „Изследване на приложението на Закона за защита от домашното насилие“.

В края на семинара, участниците имаха възможността да гледат и норвежкия късометражен филм „Ядосаният човек“, който провокира дълга дискусия за емоционалната динамика в семейството, когато има насилие.