Повече от 10 неправителствени организации от седем страни са включени в проекта You4Mi. Целта на инициативата е чрез методите на неформалното обучение да се увеличи капацитетът за съвместна работа на неправителствените организации от Европа, Африка и Латинска Америка.

Основният фокус на You4Mi е насочен към младите хора и възможностите им да разпознават, не допускат и превентират полово базираното насилие (насилието над жени) в контекста на насилствената миграция, която се регистрира най-вече в страните от Европа, които често са крайна цел на международни трафиканти.

Представителите на ФДА участваха в първи уъркшоп в Палермо, градът в който е подписан т.нар. Протокол от Палермо през 2000г., начертаващ пътната карта за борбата с Трафика на хора.

В рамките на форума важни акценти бяха изработването на сценарии и демо версии за бъдещата медийна кампания, засягаща трафика на хора и сексуалната експлоатация на жени. Започна и изграждането на онлайн обучителна платформа, която ще има специална секция на български език, за обучение на български младежи по въпросите за трафика на хора, полово базираното насилие и склоняването към проституция.

Кампанията ще се осъществи в страните участнички в проекта, а това са: Италия, България, Португалия, Испания, Колумбия, Ел Салвадор и Нигерия.