На 31.08.2017г. се проведе втора експертна среща по създаването на онлайн симулативна игра за превенцията на сексуалното насилие и тормоз. Срещата е в рамките на проекта CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите.

Проектът предвижда провеждането на три срещи с участието на жени, преживели сексуално насилие и експерти, работещи по превенцията и преодоляването на насилието, основано на пола.

Целите на тези срещи са:

● допринасяне за концептуализацията на онлайн играта CONVEY;
● обогатяване на учебния компонент със знанията и опита на експерти и жени, преживели насилие;
● разкриване на факторите, свързани с половите стереотипи и ролите на половете, допринасящи за сексуално насилие и сексуален тормоз;
● разработване на обучителни видеоклипове за повишаване на осведомеността по проблема, които да бъдат включени в онлайн играта и да бъдат използвани като част от кампанията за повишаване на осведомеността.

На срещата се обсъдиха два сюжета за онлайн игра, които разкриват историята на младежи, преживели сексуално насилие. Тези истории са предварително разработени от младежки групи, организирани в 6 държави в ЕС. Задачата на експертната група беше да обсъди дали историите пресъздават реалистично проблема със сексуалното насилие и тормоз и до каква степен историите разбиват стереотипите, основани на пола.

Проектът е съ-финансиран от Програмата на Европайския съюз „Права, равнопоставеност и гражданство“ и е в процес на реализиране от организации в 6 държави от ЕС: CESIE (Италия), „Усмивката на детето“ (Гърция), „Надежда за децата“ (Кипър), „Център за борба срещу сексуалното насилие – Корк“ (Ирландия), Фондация „Джендър алтернативи“ (България), Градски съвет - Уестминистър (Великобритания).