Адвокат Милена Кадиева е изпълнителен директор на Фондация „Джендър алтернативи“, базирана в Пловдив. Тя има над 12 години професионален опит, от които 10 в областта на защита на човешките права на жените.

Фондация „Джендър алтернативи“ е нестопанска организация, работеща в обществена полза, с фокус върху пострадалите от домашно насилие и множествена дискриминация. Екипът на фондацията включва седем юристи с опит в областта на защита на човешките права, двама психолози и един социален работник, работещи в сферата на защита на правата на жените и двама филолози – единият от които журналист, ангажирани с предмета на работа на организацията.

От 2002 год. до момента екипът на фондацията е реализирал над 10 програми и проекти в сферата на защита от домашно насилие, самостоятелно и в партньорство с Община Пловдив, Областната дирекция на МВР-Пловдив, Дирекция ”Социално подпомагане” – Пловдив, Районен съд – Пловдив, неправителствени организации и медии.

Откъде дойде идеята да създадете организацията и кои са създателите?

Фондация „Джендър алтернативи“ е създадена през 2011 год. от екип юристи, психолози и социални работници с цел да работи мултидисциплинарно в сферата на защитата на правата на жените и децата.

Разкажете ни за най – големия си успех?

Всяка година предоставяме безплатни консултации на повече от 550 лица, пострадали от домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора и водим най-големия брой дела за защита от домашно насилие в област Пловдив.

А най-голямото предизвикателство?

Най-трудно е да приемем, че голяма част от клиентите ни се връщат при насилниците си поради страх, зависимост, включително финансова и липса на подкрепяща среда. Знаем какво ще продължават да преживяват в средата си, изпълнена с насилие, но можем само да им кажем, че вратите ни са винаги отворени за тях и когато са готови да предприемат стъпки за излизане от средата на насилие ще бъдем там, за да им помогнем.

Какво искате да е посланието на организацията, с какво да ви запомнят хората?

Екипът ни е готов да подкрепи всеки пострадал от домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора.

В коя сфера организацията се чувства в „свои води“?

Екипът ни работи специализирано в сферата на защита от домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора, но имаме експертиза и в сферата на дискриминацията и сексуалното и репродуктивно здраве.

Ако имате „вълшебна пръчица“ какво искате да промените?

Манталитета на хората в България, които считат, че един шамар не е насилие, а метод на възпитание и разбирането им, че агресивното поведение не само е приемливо, но е и важно, за да се постигне някакъв успех в обществото.

Има ли нещо друго, което искате да споделите?

Търсенето на информация и консултирането със специалист тогава, когато имате проблем, е първата стъпка към бързото му и правилно решаване. Информирайте се за правата си!

Източник: Национална мрежа за децата