В началото на юни (08-10.06.2017г.) в Брюксел, Белгия се състоя годишното събрание на организациите от най-голямата женска мрежа в Европа – „Европейско женско лоби“. Координаторката на „Джендър алтернативи“ - Рада Еленкова и Илиана Стойчева (Председателка на Българската платформа към Европейското женско лоби и Вице-председател на Европейското женско лоби) представиха организациите от Българската платформа към Европейското женско лоби.

В рамките на два дни, изпълнени с разнообразна програма и събития, българските делегатки имаха възможността да представят добри практики от българска страна по теми, свързани с борбата с насилието, основано на пола, дискриминацията и напредъка на жените в икономическия и технологичен сектор.  

Ключово събитие беше присъствието на легендарната защитничка на женските човешки права – Глория Стайнем, която още от 60-те години на миналия век има впечатляващи постижения за напредъка на жените. Глория Станем произнесе кратка реч, след което всички делегати се включиха в улично шествие из Брюксел за премахването на насилието над жени във всичките му форми.

Организациите на Българската платформа към ЕЖЛ („Хора и граници“ – Гоце Делчев, „Ние сме едно семейство“ – София, „Джендър алтернативи“ – Пловдив, „Амалипе“ – Велико Търново, „Луминис - нови хоризонти“ – Благоевград, „Център Билитис“ - София), работят от години в областта на предоставяне на директна помощ на жени и деца жертви на насилие, на консултации и повишаване на знанията и чувствителността сред обществото по отношение на насилието и дискриминацията, вкл. и множествена дискриминация, провеждат кампании и участват активно за законодателни промени, които да допринесат за постигане на нулева толерантност срещу насилието над жените. Като част от Европейското женско лоби Сдружението е активен партньор и в кампании и проекти, реализирани на Европейско ниво.