В периода 12-19.05.2017г., 4-ма представители на ФДА – Милена, Рада, Емилия и Яница, посетиха Белград, Сърбия, за да се срещнат и обменят опит с журналисти и младежки работници. Обучението включи разнообразни теми и подходи, целящи да повишат капацитета на неправителствените организации при взаимодействието с медиите.

Главната цел на проекта е да се повишат стандартите при отразяването на новини и обществото да стане по-чувствително по джендър тематиката. НПО играят важна роля в този процес, като подсилват демокрацията, управлението и се грижат за спазването на човешките права в този процес.

Освен представители от България, на обучението присъстваха и професионалисти от Италия, Естония, Чехия, Хърватия и Македония. Събитието само по себе си беше един голям междукултурен обмен, в който всеки сподели ситуацията по темите в своите държави и така заедно очертахме настоящата картина, свързана с джендър подходите в журналистиката.