От 21 - до 27 март  2017г. двама представители от екипа на Фондация Джендър Алтернативи участваха в трейнинг на тема „ Овластяване на жените за равенство”, проведено в Малага, Испания. Основни цели на обучението бяха:                                                                                                                   - Да се подобрят компетенциите на участниците, за да се предприемат действия за подобряване на равенството и борба с насилието, основано на пола, особено при младите жени имигранти и / или от етническите малцинства; Изграждане на пространство за размисъл между младите хора и младежките работници относно параметрите, поведенията и нагласите, които имаме и произхождат от патриархалното общество и как влияят върху ежедневието ни;
- Обмен на опит, добри практики и методологии между организации и професионалисти, работещи за равенство и срещу насилието, основано на пола, от осем различни държави;
- Създаване на нови инструменти и образователни игри за улесняване на обучението и повишаване на осведомеността на младите хора относно равенството между половете и превенцията на насилието.

Участие взеха представители на осем държави, които се обучаваха по метода на учене чрез правено (learning by doing). Обучението беше по метода на неформално обучение, всички участници ежедневно подготвяха и представяха презентации. Представиха се презентации за състоянието на жените във всяка държава и разликата в заплащането на жените и мъжете. Участници се срещнаха с местни представители на властта. В заключителната част на обучението беше специално представена песен, подарена от испански музиканти, която се представи в двора на местно училище.