На 23.03.23017г., екип на ФДА се срещна с възпитаници на Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив. Поводът за срещата бе изпълнението на Програма за превенция и преодоляване на домашното насилие в училищата, изготвена в рамките на проекта „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие“. Експертите Рада Еленкова-Рашева и Деница Велкова работиха с 28 младежа на възраст 14-15г.

Учениците проявиха любопитство и желание за участие в предложените дейности от Програмата. Беше предвидена групова работа с цел запознаване  на учениците  с техните законови права, идентифициране на онези  детски права, които най-често биват  неглижирани  и нарушавани, открит и приятелски разговор за видовете домашно насилие.

На срещата бяха раздадени и брошури с телефони за контакт в случай, че се почувстват застрашени или искат да споделят своите преживявания.

Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие“

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 93-00-521/21.12.2016г., сключен с Министерство на правосъдието.