На 17.03.2017г., в Наблюдавано жилище за младежи напускащи институции се проведе интерактивна сесия по Програма за превенция и преодоляване на домашното насилие. На срещата присъстваха 4  момчета, настанени в институцията.

Събитието имаше за цел да запознае младежите с формите на домашно насилие и да им покаже модели за разрешаване на конфликтите със своите близки и семейства по мирен и ненасилствен начин. В рамките на един час се проведоха дейност за разчупване на леда и две ролеви игри, които дават възможност за повишаване чувствителността на участниците по темите за насилието, както и за трениране на умения- регулиране и  контрол на участниците в стресови ситуации /гняв, обида раздразнение/.

На срещата бяха раздадени и брошури с телефони за контакт в случай, че се почувстват застрашени или искат да споделят своите преживявания.

Сесията беше проведена от др. Надя Танева (експерт, Директор ДСП) и Рада Еленкова-Рашева (Експерт-ФДА).   

Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие“

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 93-00-521/21.12.2016г., сключен с Министерство на правосъдието.