През юни 2016г. излезе от печат най-новата правна публикация „Изследване на приложението на чл. 296, ал. 1 от наказателния кодекс в частта, Касаеща неизпълнението на заповеди за защита от домашно насилие“. Изследването, проведено от изпълнителния директор на ФДА, адв. Кадиева, се прави за пръв път в България и обхваща период от 6 години (2009г.-2015г.).

Можете на намерите изследването и в електронен формат в секция „ Публикации“ на сайта на ФДА.

Изследването е извършено в рамките на проект „Услуги за подкрепа на лица пострадали от домашно насилие и работа с лица извършители“. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-623/10.12.2015, сключен с Министерство на правосъдието.