HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340 (15.09.2014 год. – 15.09.2016 год.), финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”

 

През месец април 2016 год. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ изготви информационни материали по горепосочения проект, а именно – плакат срещу трафика на хора!

 

Целта, от една страна е запознаване на жертвите на трафик с основните средства за тяхната манипулация и поставяне в зависимост, а от друга страна, с начините за излизане от мрежите на зависимост.

Екипът на организацията призовава за разпространението на представения плакат.

Екипът заявява, че е готов да подпомогне юридически, психологически и социално всички лица пострадали от трафик на хора.

Ако сте пострадало лице можете да ни намерите в гр. Пловдив, на адрес: ул. „4 януари“ №38, вх. „В“, ет. 2, ап. 3, тел. 0879 26 01 01 и 032 26 07 08. Офисът работи всеки делничен ден от 10.00 до 17.00 часа.

 

Плаката във висока резолюция може да намерите тук: