HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340 (15.09.2014 год. – 15.09.2016 год.), финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”

 

На 28-29.04.2016 год., в Париж, беше проведена третата работна среща по Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”.

 

 

Участие в нея взеха координаторът на проекта от страна на водещата организация „Амикал дьо Нид”– Жулиет Кристман, ръководителят на АДН – Хелен де Ружи, представители на водещата организация – социални работници, ангажирани по проекта, както и представители на финасовото и административно управление на АДН.

 

От страна на партньорската организация Фондация „Джендър алтернативи”, участие в срещата взе адв. Милена Кадиева – координатор на проекта от българска страна.

 

В рамките на срещата бяха обсъдени резултатите от общата работа в продължение на първата една година и половина от изпълнението на проекта, свързани с преглед и анализ на дела за трафик на хора, събиране на житейски истории на лица пострадали от трафик на хора и провеждане на интервюта с тях, подготовка на статия за ромите и трафика на хора, изработването на информационни материали за лица пострадали от трафик на хора, подготовка на видео за жертвите на трафик на хора и др. Подготвена беше работата за финалния период на изпълнение на проекта, включително финалната конференция планирана в рамките на инициативата, която ще се проведе на 03.06.2016 година.