На 29.03.2016 год. екипът на Фондация „Джендър алтернативи“ беше поканен да определи свой представител за участие в Междуведомствена работна група, която да подготви присъединяването на Република България към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция).

Поканата ни беше отправена от зам.-министъра на правосъдието г-жа Вергиния Мичева-Русева.

Ангажимент в посока ратифициране на Истанбулската конвенция беше поет от правителството в рамките на Универсалния периодичен преглед по правата на човека (7 май 2015 год., Женева, Швейцария), а впоследствие присъединяването към конвенцията беше включено сред приоритетите на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

ФДА активно работи в посока държавата да оцени важността на Истанбулската конвенция и да предприеме стъпки по нейното ратифициране и изпълнение, като последната ни инициатива беше представянето на Доклад в сянка по време на 23-та сесия на Универсалния периодичен преглед (7 май 2015 год., Женева, Швейцария).

Доклада може да намерите тук.Доклада може да намерите тук.