На 19.01.2016 год. Омбудсманът на Република България – г-жа Мая Манолова, организира Обществено обсъждане на Законопректа за Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, внесен от Министерски съвет в Народното събрание на 20.11.2015 год.

В обсъждането участваха Обудсмана на републиката, министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин, народни представители – председатели и заместник-председатели на релевантни комисии в Парламента, представители на Министерството на труда и социалната политика, НПО и медии.

От името на ФДА участие в обсъждането взе адв. Милена Кадиева.

Становището на ФДА относно предложения законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете можете да намерите тук:

Становището е представено и на вниманието на Министерски съвет и на Министъра на труда и социалната политика.