Темата на Кампанията „16 Дни активизъм срещу насилието, основано на пола“ за 2015г. е „От мир у дома до мир по света: Да направим образованието безопасно за всички!“

За четвърта поредна година Фондация „Джендър алтернативи“ (ФДА) се включва в глобалните усилия на хиляди организации и активисти по света като основен инициатор на кампанията в гр.Пловдив и с дейностите, които изпълняваме ние казваме „НЕ на насилието срещу жени и момичета - да направим образованието безопасно и достъпно за всички!“

Кампанията „16 Дни активизъм срещу насилието, основано на пола” е глобална кампания, насочена към различните форми на насилие срещу жените и момичетата. Тя започва на 25 ноември – Международният ден на премахването на насилието, основано на пола, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека. Периодът на протичане на кампанията е избран, за да се подчертае, че насилието, основано на пола е нарушение на фундаменталните човешки права по цял свят.  През 2015г. се отбелязват 24 години от създаването на Кампанията, която стартира през 1991г. и е координирана от Центъра за глобално лидерство на жените.

За жените и момичетата съществуват предизвикателства, които могат да възпрепятстват достъпа им до качествено образование заради същестуващите стереотипи за ролите на мъжете и жените в обществото, водещи от натиск за брак в ранна възраст и задължения в домакинството до дискриминация на пазара на труда и по-ниско заплащане.
Повишаването на образованието на жените и  момичетата е в състояние да прекъсне „омагьосания кръг“ на бедността, то насърчава икономическото развитие и преодоляване на най-неотложните предизвикателства в света, като например решаване на конфликти и здравни проблеми.

В стремежа си да предоставим качествено образование и да премахнем стереотипите, основани на пола тази година сме предвидили следните дейности:


1.    Пресконференция, даваща гластност за старт на Кампанията и представяне на статистика на Консултативния център за пострадали от домашно насилие на ФДА;
2.    Серии от уоркшопи (практически работилници) за основите на компютърното програмиране „Код: Овластяване“.

Сериите от презентации са организирани от екипа на ФДА и ще бъдат водени от Рейчъл Зюсър - доброволка от Ню Йорк, САЩ, и със съдействието на г-жа Веселина Ботева – Директор на Дирекция „Социална политика“ – Община Пловдив.

С тази дейност, ние искаме да насърчим младите хора, живеещи/посещаващи институции и дневни центрове в гр.Пловдив да продължат своето образование и да демонстрираме, че светът на технологиите е отворен за всеки, независимо от пол и възраст. Целта е да им покажем, че програмирането (писането на кодове) е интересно, увлекателно и полезно занимание, което може да доведе до перспективно и устойчиво професионално развитие.

Работна програма:
5 мин: Представяне на организаторите на уоркшопа (Рейчъл, Рада, ФДА)
10 мин: Резюме „Как работят компютрите“
30 мин: Да кодираме заедно чрез програмата „Hour of Code“;
10 мин: Как компютрите решават реални проблеми;
5мин: Как могат участниците да продължат да се учат и в бъдеще?
10 мин: Време за въпроси и отговори.

3.    Двумесечни интензивни курсове за жени в риск. Курсовете са по английски (начинаещи) и компютърна грамотност.
4.    Улична кампания – Пана на главната улица в Пловдив и раздаване на брошури срещу насилието в партньорство със ЗОНТА КЛУБ-Пловдив и доброволци от ПУ „Паисий Хилендарски“.