От 27 октомври до 2 ноември 2015г Яница Стоилова в качеството си на член на екипа на Фондация „Джендър алтернативи“ взе участие в Десетата международна обучителна сесия, посветена на съществуващите механизми за Универсален периодичен преглед /УПП/ по правата на човека в Женева.

Мероприятието бе организирано от Международния обучителен център по права на човека и мирни перспективи /CIFEDHOP/ и обедини 30 представители на неправителствени организации и образователни институции от цял свят. На този форум ФДА беше единствен представител от България и намери своето място сред общо тримата участници от цяла Европа. Мероприятието се състоя от обучителен /теоретичен/ модул, касаещ механизмите за УПП; споделяне на опит и добри практики от страна на участници и гостуващи екперти, както и участие в 23-тата Сесия на Обединените нации в рамките на Универсалния периодичен преглед по правата на човека. В рамките на същото събитие представителят на ФДА присъства и на заседание на Комитета на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация спрямо жените.