Фондация „Джендър Алтернативи“ имаше честа да съорганизира годишната среща на организациите от АСТРА в Пловдив, България! АСТРА е най-голямата неправителствена мрежа в централна и източна Европа, работеща за реализирането на сексуалните и репродуктивни права на жените и момичетата в региона.

На 12-13.09.2015, 25 невероятни защитници на женските човешки права обсъдиха актуални въпроси за проблемите, с които жените в Централна и Източна Европа се сблъскват при достъпа до здравни, социални и правни услуги, касаещи техните сексуални и репродуктивни права.

Участниците представяха неправителствени организации от Армения, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Румъния, Полша и Русия! Те споделиха настоящата ситуация в своите страни по отношение на достъпа до аборт, контрацепция и сексуално образование. Фокус беше поставен и върху дейностите на организациите - услуги, кампании, програми. Диалогът очерта текущото състояние на защитническите организации в региона, предизвикателствата и възможностите, пред които те са изправени.

Срещата съдържаше и презентации за подобряване на професионалните умения на участниците. Милена Кадиева от Джендър Алтернативи говори на тема "Как да се използва конвенцията CEDAW за защита на правата на жените ". Две гост-лектори от Център за репродуктивни права (CRR) и Европейския консорциум за спешна контрацепция (ECEC) бяха поканени да споделят опита си. Катрин Томасен от CRR представени "Стратегии и дейности за насърчаване на изпълнението на международните задължения на правата на човека на национално ниво". Кристина Пиуш от ЕСЕС говори за "Спешната контрацепция в Централна и Източна Европа".