На 26.09.2015 год., в гр. Пловдив, хотел „Марица“,беше проведена Конференция „Подпомагане на жертвите на трафик на хора да получат достъп до правата си: Френска и Българска перспектива“. Тя беше организирана в рамките на изпълнение на Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности” /HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340, финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”/.

Участие в нея взеха около 100 представители на институции и организации като Районен съд – Пловдив, Окръжен съд – Пловдив, Апелативен съд – Пловдив, Районна прокуратура – Пловдив, ОД на МВР-Пловдив, Дирекция „Социална подпомагане – Пловдив, социални работници от област Пловдив, Общинска дирекция „Социална политика“, Местна комисия за борба с трафика на хора, Областна служба „Изпълнение на наказанията“, НПО.

Участие в конференцията взеха и 23 представители на водещата организация по проекта, а именно - „Амикал дьо Нид”: Жюлиет Кристман – координатор на проекта, ръководителят на АДН – Елен дьо Рюжи, президентът на АДН – Женевиев Дюше, представители на водещата организация – социални работници, ангажирани по проекта, както и представители на финансовото и административно управление на АДН.

Телевизионното предаване, посветено на конференцията вижте тук!

 

Програмата на конференцията може да разгледате тук!