Магистърска програма "История на жените и половете" - СУ "Св. Климент Охридски" обявява прием на студенти за летния учебен семестър на 2014/2015г. 

В партньорство с четири европейски университета, Философският факултет на СУ предлага първата европейска интердисциплинарна магистърска програма История на жените и половете. Предназначена е за студенти, желаещи да получат експертни знания и международен опит в областта на историческите и социалните изследвания на пола и да участват в международен обмен.

 

Програмата лансира интегрални перспективи, за да разположи изучаваните процеси в по-широк контекст. Със своя сравнителен и транснационален фокус програмата цели да: изследва в историческа перспектива свързаните с пола различия и сходства в европейските култури и общества; изследва ролята на пола във формирането на европейската история; постави под въпрос неравенствата, свързани с пола.

Учебният план е изработен в съответствие с принципите на Болонската декларация. Той е съгласуван между университетите партньори, за да осигури оптимални възможности за мобилност на студентите. Всеки от университетите-партньори: Виенски университет (координатор), Австрия, СУ „Св. Климент Охридски“, България, Университет Люмиер, Лион 2, Франция, Централноевропейски университет Будапеща, Унгария, и Нотингамски университет, Великобритания – предлага курсове по основни въпроси на социалните изследвания на пола и историята на жените и половете. Удържайки като водеща историческата перспектива, с подчертан акцент върху социално- и културноисторическата гледна точка, учебните курсове привличат материал и методологически иновации и от други дисциплини като философия, социология, антропология, литературна теория.

Организация на учебния процес: Учебният план включва неголямо ядро (общо 20 кредита) от задължителни курсове, предназначени да въведат основни понятия, подходи и методи на историята на жените и половете и богат набор от избираеми курсове (общо 60 кредита), което дава възможност на студентите за индивидуализация на обучението и профилиране в съответствие със собствените интереси. Избираемите курсове са разпределени в модули за оптимален баланс между по-широка перспектива, отворена към социалните изследвания на пола и необходимия минимум от знания в някои основополагащи проблемни области.

Студентите от магистърската програма се обучават поне един семестър в някой от университетите партньори (обмяната се финансира по програмата ЕРАЗЪМ) и участват в международна интензивна програма след втория семестър (финансирана от Европейския съюз), провеждана всяко лято в различна страна. Част от курсовете в СУ се предлагат и на чужд език.

Повече информация ТУК.