14-тата конференция на WAVE /Жени срещу насилието в Европа/ се състоя в Лондон в периода 17-20 ноември 2012г.

Тя бе под надслов: „Спрете насилието срещу жени: Чии гласове? Чии нужди? Чии решения?” . 350 експерти от цяла Европа взеха участие на конференцията. Фондация „Джендър алтернативи” бе представена от своя Управителен директор – адв. Милена Кадиева.

 

Презентациите включваха: Дейности на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени; Как проблемът за насилието срещу жени и момичета да остане сред приоритетите във времена на финансова криза?; Сексуалното насилие: проблематика, чието време настъпи, и т.н.

Милена Кадиева взе участие в семинар на тема „Международноправни средства в защита на човешките права на жените да водят живот, ненакърняван от насилие” и „Упражняване на родителски права и лични контакти в контекста на домашно насилие”.

Повече информация можете на намерите на: www.wave-network.org