Споразумението между Фондация „Джендър алтернативи“ и Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве - Клон Пловдив има за цел да уреди отношенията на партньорство при  предоставянето на консултации и услуги на лица пострадали от домашно насилие и дискриминация, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве на пострадалите от домашно насилие (жени).

 Посетителите на Консултативните центрове на двете организации ще могат да се възползват от безплатни консултации от страна на ФДА, изразяващи се в следните програми:

- Психо-социална програма;

- Правна програма;

- Програма за консултиране на семейства и двойки;

- Програма за трудово посредничество;

- Програма за работа с извършители на насилие.

 

 От страна на БАСП-Клон Пловдив ще се предоставя специализирана помощ на лица пострадали от домашно насилие и дискриминация, изразяваща се в:

- Гинекологични прегледи;

- Провеждане на консултации за превенция на полово предавани инфекции (ППИ);

- Профилактика и лечение на ППИ;

- Вземане на материал за цитонамазка и микробиологични изследвания;

- Мамологични консултации;

- Профилактика и лечение на заболяване на маточната шийка;

- Контрацептивни консултации и предоставяне на контрацепция;

- Поставяне на вътрешноматочни спирали с цел предпазване от бременност;

- Превенция на ХИВ/СПИН.

 Партньорските организации ще работят заедно по обмена на необходимата информация и практики по проблемите на домашното насилие и множествената дискриминация, както и за защитата на сексуалните и репродуктивни права и здраве.

Заедно ние работим за защитата на правата и здравето на жените!

За повече информация или въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.