В стремежа си да достигнем до все повече хора, които имат нужда от достъпна и квалифицирана помощ, както и да разширяваме нашите професионални партньорства, Фондация „ДА“ и Националният алианс на хора с редки болести сключиха споразумение за сътрудничество.

Партньорите се споразумяха да си сътрудничат при  предоставянето на консултации и услуги на лица пострадали от домашно насилие, на лица извършители на домашно насилие и лица, пострадали от множествена дискриминация.

Двете организации също предвиждат участия в съвместни инициативи по национални и международни проекти, превенционни и информационни кампании. Част от дейностите също включват и организиране на съвместни обучения с оглед повишаване капацитета на Фондацията и Националния Алианс на хора с редки болести, както и оказване на ефективна интердисциплинарна защита на лица пострадали от домашно насилие и полово базирани престъпления, както и множествена дискриминация.

      Надяваме се на ползотворно и успешно партньорство, с което да осъществим нашите идеи и да защитим и осигурим достъп до основните човешки права.