ООН задължи България да промени Наказателния Кодекс, Закона за защита от домашно насилие и социалното си законодателство, за да защити правата на жените, пострадали от насилие и дискриминация

 В рамките на 52-та си сесия (09-27.07.2012 год.), Комитетът на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените задължи България да извърши сериозни промени в законодателството, практиката и политиките си в областта на защита правата на жените в сферите на полово базираното насилие, полово обусловената дискриминация, образованието, здравеопазването и други.

 Фондация „Джендър алтернативи” взе участие в сесията с представяне на алтернативен доклад и препоръки за промяна в законодателството, повечето от които Комитетът на ООН взе предвид при разглеждането на националния доклад на България.

Място, дата и час

Пресцентърът на БТА в гр. Пловдив, 02.08.2012 год., 10.00 часа

Участници

Адв. Милена Кадиева и Рада Еленкова – част от екипа, изготвил алтернативен доклад за ООН, както и други представители на Фондация „Джендър алтернативи”