„Борса на проекти и идеи” се проведе от 17.30 ч на 17 юли в Галерия “Пловдив” в сградата на Общински съвет Пловдив.

Георги Титюков, зам. кмет на Община Пловдив подкрепи подготовката и откри борсата с удар на гонга. Той отправи пожелание събитието да стане традиционно за град Пловдив.

Тази година в борсата се включиха и нови граждански организации като всички те преминаха през предварителното обучение за взаимноизгодно сътрудничество с бизнеса.

орсата беше организирана с участието на много доброволци, които имаха специална роля и допринесоха много за успеха. Това са журналистката Екатерина Костова от Ф2Ф Студио, която бе водещ за втора година; счетоводителките на борсата Милена Златанова, главен инспектор в отдел Образование и развитие на Община Пловдив и Кремeна Ангелова, главен счетоводител на СОУ „Константин Величков” Пловдив; посредниците - Петко Чочев, зам.кмет на Община Марица-Пловдив и Георги Стайков – председател на Сдружение „Марица”; фотографите – Милен Нейков и Стефан Стефанов от Фондация „Джендър алтернативи” и младите доброволци от Национален алианс за работа с доброволци.

Традиционно борсата продължи около един час. След финалния гонг бяха отчетени постигнатите резултати – 39 сключени сделки на обща стойност 79 650 лв. Това е най-голямата постигана до момента стойност на сделки от всички 11 реализирани борси в страната.

Най-много сделки от страна на бизнеса подписаха фирмите ORM.bg и „Пина де” ЕООД - по пет. Читалище „Светлина 1929”, с.Труд, обл. Пловдив беше най-активната гражданска организация и екипът й се поздрави с 14 подписани сделки.

„Борсата на проекти и идеи” в Пловдив бе реализирана от Фондация Лале в сътрудничество местни граждански организации и с подкрепата на Община Пловдив и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.