В стремежа си да информираме обществеността за нашата дейност, публикуваме обобщена статистика относно работата на екипа в Консултативния център за пострадали от домашно насилие и дискриминация.

Надяваме се също изложените данни да послужат като илюстрация на добра практика и стимулиращо за хората, които се нуждаят от професионална помощ по проблемите на домашното насилие и дискриминацията.

За периода 1.4.2012г. – 30.6.2012г., 34клиенти са посетили Консултативния център на Фондация „Джендър алтернативи“, за да потърсят подкрепа по случаи на домашно насилие.

От тях, 32 са жени. 23 от пострадалите са от гр. Пловдив, 9 от Пловдив регион и 2ма от страната. Средната възраст на клиентите е 44 години. Най-младият клиент е на 22г., а най-възрастният е на 79г.

Образование: 14 от посетителите на Консултативния център са с висше образование, 9 са със средно, 4ма са с основно, за седем от тях няма информация.

 Заетост: 17 лица имат трудова заетост; 6-ма са безработни; 4-ма са пенсионери; 1 е в майчинство; за 6-ма няма информация.

 Семейно положение: 17 лица са със сключен брак; 2 лица живеят на съпружески начала; 4-ма са неомъжени; 5-ма са разведени; 2 лица са овдовели; за 4 няма информация.

 Деца: 11 лица са с по 2 деца; 13 лица имат по 1 дете; 5-ма са без деца; 1 лице е с 3 деца; за 4-ма няма информация.

 Общият брой на предоставените услуги е 85, като 51 от тях са по програмата за психо-социално консултиране, а 34 са юридическите консултации.

 Заведени дела: Броят на делата, по които е осигурено процесуално представителство с подкрепата на Фондация „ДА” е 7 – по реда на Закона за защита срещу домашното насилие и Семейния кодекс.

 Потърсете ни, ако имате въпроси или се нуждаете от професионален безплатен съвет.