"Равнопоставеност и климатични промени"

По време на дискусията.

 

 

                               

Координаторът на ФДА, Рада Еленкова, взе участие с провеждането на лекция и дискусия във второто издание на младежкия музикален фестивал WAKE UP.

Фестивалът е уникален за територията на Пловдивска област, тъй като събира музика от различни и модерни стилове, съчетана с родния ни фолклор. Освен музикалните изяви, фестивалът осигурява пространство за артистични импровизации и практически дейности.  Целите му са чрез създаването на цялата тази музикална еклектика и вдъхновяваща атмосфера, всеки посетител да открие повече за себе си и света наоколо.

 В унисон с природата и целите на фестивала, координаторката поднесе по интерактивен начин лекция на тема „Равнопоставеността между половете в контекста на климатичните промени“, която беше последвана от оживена дискусия. Сред неформалната атмосфера участниците бяха провокирани да се замислят върху връзките между половете, човешката намеса в природата, климата и природните бедствия. Жив интерес предизвикаха твърденията и статистиката, свързани с влиянието на климата върху социалната роля на половете. Установено е че заради по-слабата позиция на жените в обществото, която води до липса на достъп до информация и услуги, те са и в по-голям риск за живота им при ситуации на природни катаклизми.

Поради големия интерес и успешно представяне, организацията е в контакт и възнамерява да участва с инициативи и на други музикални събития, които предстоят това лято!

Повече информация за изминалото събитие: http://www.facebook.com/events/340413012693664/