ФДА работи активно в сферата на сексуалните и репродуктивни права и здраве. В търсене на нови контакти и в стремежа ни да осигурим по-добра информираност на гражданите на гр. Пловдив и България, за нас е чест да бъдем част от АСТРА.

Мрежата работи за повишаване на чувствителността на обществото по отношение на сексуалните и репродуктивни права и здраве и за осигуряване тези проблеми да получат заслуженото внимание и висок приоритет в дневния ред на международните и национални форуми.

Годишната среща на мрежата е насрочена през месец октомври и ФДА ще ви държи информирани относно събитията в тази насока.

http://www.astra.org.pl