В периода 09-27.07.2012 год., в Ню Йорк - САЩ, ще се проведе 52-та сесия на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените.
 
В нея ще се разглежда Комбинираният 4-7 Доклад на Република България за изпълнение на задълженията й по Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените.
 
Управителят на Фондация „Джендър алтернативи” – адв. Милена Кадиева - ще вземе участие в сесията и ще представи Алтернативния доклад на организацията „Равнопоставеност и недискриминация в България”.
 
Докладът е изготвен от: адв. Милена Кадиева, адв. Наташа Добрева, адв. Мария Георгиева и Рада Еленкова.

Той включва Препоръки, които Република България да бъде задължена от страна на Комитета за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените да изпълни.
 
В рамките на сесията ще бъде обсъдено и неизпълнението от страна на Република България на задължителните препоръки на Комитета по Комуникация №20/2008 год. – В.К. срещу България, приети през юли 2011 год.
 
За повече подробности: моля вижте прикачения файл.