София, 13 юли 2012 г., гр. София, ул. Московска 9, в залата на Информационния център на ЕП

 Българско женско лоби (БЖЛ) и Европейско женско лоби (ЕЖЛ), най-голямата коалиция от неправителствени организации в Европа, работеща за равнопоставеност на половете и правата на жените, организират на 13 юли 2012 г. (петък) в София конференция на тема „Трафик на жени и проституция: български и европейски перспективи”. Конференцията, насочена към повишаване на чувствителността по проблематиката ще даде възможност на политици, експерти и граждански организации да дискутират връзките между трафика на жени и проституцията, да представят анализи и данни от България и Европа, както и да обсъдят опита в различни страни от ЕС.

Мирия Василиаду, Координатор за борба с трафика на хора към ЕС ще открие конференцията. Наскоро приетата Стратегия на ЕС за борба с трафика на хора за периода 2012 – 2016 г. (EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings) отчита половата обвързаност на трафика и подчертава  факта, че трафикът е резултат и условие за неравнопоставеността между жените и мъжете и представлява насилие над жените. Данните на Европейската Комисия от септември 2011 г. потвърждават публикуваната от ООН статистика: жените и момичетата са основните жертви на трафик на хора, а три четвърти от регистрираните жертви на трафик с цел сексуална експлоатация са жени и млади момичета

 Българско женско лоби и Европейско женско лоби възприемат проституцията като форма на насилие над жените, която спира постигането на равнопоставеност на половете, и настояват ЕС и страните-членки да изработят и приемат обща стратегия за изкореняване на насилието над жените и проституцията. „Липсата на европейски и национални политики срещу насилието над жените създава условия за повишено търсене и съответно снабдяване с нови и нови жени и момичета, жертви на трафик, с цел проституция и секс туризъм”, казва Илиана Балабанова-Стойчева, Председател на БЖЛ и член на Борда на ЕЖЛ. „За да спрем трафика на жени е нужно от най-високата политическа трибуна на ЕС  и на страните-членки, в т.ч. и на България да се говори за проблема и да се търсят възможности и алтернативи за жените, попаднали в капана на проституцията. Трябва да се повишава чувствителността по темата чрез кампании, но и чрез обучение за правата на жените и равнопоставеността на половете, както и да се приемат и налагат санкции за сводниците, а защо не и за ползвателите на секс услуги

 Представители на най-високо ниво от България - Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи и от други институции ще представят законодателството, политиките и практиките в България за борба с трафика на хора и проституцията. Конференцията ще даде възможност и да се представят различните тенденции за справяне с проблема в други европейски страни като Швеция и Франция. Български депутати от ЕП също ще присъстват на конференцията за да изразят своето виждане и своите очаквания за борбата с трафика на хора като форма на нарушение на правата на човека и насилие над жените

 

Кампанията на ЕЖЛ „Заедно за Европа свободна от проституция” (Together for a Europe free from prostitution), която към момента е подкрепена от 33 члена на ЕП, също ще бъде представена по време на събитието на 13 юли. Конференцията ще завърши с покана към участниците две седмици преди началото на Олимпийските игри в Лондон да подкрепят кампанията на ЕЖЛ  срещу толерирането на проституцията по време на спортни събития „Спортувай. Играй честно…Кажи „НЕ” на проституцията”.

 

Повече информация можете да получите от:

 Европейско женско лоби: Леанда Барингтон, Координатор „Комуникации и медии;

 Тел.: (32) 022100427 или (+32) 488 41 94 21, .">barrington@womenlobby.org, www.womenlobby.org

 Българско женско лоби:Илиана Стойчева, Председател на БЖЛ: .">balabanova.sto@gmail.com, www.bgrf.org

 Допълнителна информация:

Европейско женско лоби (ЕЖЛ) е най-голямата коалиция от неправителствени организации в ЕС, работеща за равнопоставеност на жените и мъжете, и за правата на жените. Членове на ЕЖЛ са организации от 27-те страни – членки на ЕС, както и 21 европейски асоциации, които представляват над 2000 организации.

Българско женско лоби (БЖЛ) е най- голямата коалиция от организации в България, които работят за постигане на равнопоставеност на половете, срещу насилието над жените. Българско женско лоби е пълноправен член на ЕЖЛ от 2005 г., и така бе първата коалиция – член на ЕЖЛ от страна – кандидатка за член на ЕС.