Искало ли Ви се е да можехте да скриете Вашето увреждане, за да получите повишение?


Искало ли Ви се е да можехте да скриете Вашата възраст, за да получите работа?

Налага ли Ви се да криете Вашата сексуална ориентация на работното място?


Вероятно сте забелязали големите рекламни пана с тези и други сходни послания из нашия град.


Те са част от Информационната кампания на Европейската комисия за повишаване на осведомеността Ви по въпросите на дискриминацията и за по-доброто разбиране на законите на ЕС за борба с дискриминацията. Тя също така насърчава многообразието и ползите от него за европейското общество.


В Европейския съюз съществуват закони, които защитават всички от дискриминация на работното място на основата на религия или вяра, увреждане, възраст и сексуална ориентация и във всички сфери от живота на основата на пол, расов или етнически произход.

Екипът на Ф "ДА" приветства кампанията на Европейската комисия с нашите усилия за премахване на дискриминацията. Потърсете безплатна правна помощ и разберете повече за правата си от квалифицирани юристи в Центъра за превенция и преодоляване на домашното насилие и дискриминацията в град Пловдив.

Адрес: ул. „4-ти януари“ №38, вх.В, ет. 2, ап.4

Тел: 0894 33 79 48 и 0885 71 29 84

Гр. Пловдив

 

Повече за Кампанията можете да намерите на www.stop-discrimination.info

Комисия за защита от дискриминацията: 02 807 30 30