Работната среща по подписването на договора
Работната среща по подписването на Договора
Кметът на Район Западен

 

Новият четиригодишен договор за обществен ред и сигурност бе представен и подписан в кметството на район „Западен” от всички участващи страни.

Домакинът – кметът на район „Западен” – Десислава Желязкова и зам.-кметовете Ангел Славов и Нонка Симеонова проведоха работната среща, като дадоха възможност на всяка страна да изложи ангажираната си роля в изпълнения проект.
Главен инспектор Коста Керкеланов от II РУП-Пловдив изложи мотивите, целите, насоките за работа по договора, както и предостави данни за оперативната обстановка в район „Западен”, която се определя като база за превенция и мониторинг на действията за опазването на обществения ред и сигурност. Неразделна част от договора са двете работни карти, посредством които ще се ограничават вандалските прояви в дворовете на детските заведения и ще се предотвратяват действията за разпространение на наркотични вещества в районите на училищата. Целта е въз основа на засилената контролна дейност да се инициират промени в общинската наредба за опазване на обществения ред, а именно да се въведат строги наказателни санкции за този вид нарушители.
    Партньорите по договора за обществения ред и сигурност – кметът на район „Западен” – Десислава Желязкова, началникът на II РУП Пловдив – Пламен Узунов, Управителят на Фондация „Джендър Алтернативи” – адв. Кадиева, представителят на ОП „Общинска охрана” – Стоян Христов, директорът на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Таня Николова и общинският съветник Ясен Михайлов – се договориха да си взаимодействат дългосрочно за постижимост на поставените цели.

 

Източник: Община Пловдив, Район Западен