На 23.11.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младежите участваха в Уъркшоп, наречен „Онлайн и офлайн отношения“.

Обяснено им беше, че насилието, основано на пола, е нарастващ глобален проблем с потенциално значими икономически и обществени последици, поради нарастващия обхват на интернет, бързото разпространение на мобилни знания и широкото използване на социалните медии, заедно със сегашната насилствена пандемия срещу жени и момичета.

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"