На 04.10.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младежите участваха в Работилница на тема „Джендър стереотипи и обективизиране на момичетата“.

Един от най-големите проблеми, пред които сме изправени като общество, без съмнение е неравенството между половете. Едно от големите оръжия, с които имаме да се борим с него е образованието и видимостта на определени поведения, които го поддържат, особено в ранна възраст.

Поради тази причина е много важно младите хора да осъзнаят настоящата ситуация по отношение на неравенството между половете и да направят видими поведения и действия, за да ги накарат да ги осъзнаят и техните последствия върху проблема. По този начин, подхождайки и илюстрирайки проблеми като полови стереотипи или обективизиране на жените, ние ще им помогнем да ги откриват, избягват и да се борят с тях.

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"