На 09.09.2021 г. се проведе деветото заседание на Управителния комитет онлайн по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Беше решено да се финализира работата от семинарите по проекта, фокусирани върху онлайн насилието, основано на пола, до края на ноември 2021 г., за да има време да се подготви оценката на фазата на тестване до края на годината.

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"