Вече 10 години Фондация ДА и нейният екип защитават пострадалите от различни форми на насилие и нееднакво третиране, независимо от техния етнос и произход. Защото насилието, обидите, нееднаквото третиране (дискриминацията), нямат етнос и произход. На 15-ти септември празнично и усмихнато започва новата учебна година. Но още от следващия ден за някои ученици ще започнат обидите, агресията и нееднаквото отношение. Ако вие страдате от такива отношения, или сте свидетели на това в училище – свържете се с нас. Ние можем да помогнем.

Прочети още: За 15-ти септември Фондация ДА представя нов клип

 Експертите на Фондация „Джендър Алтернативи“ ще  извършват БЕЗПЛАТНИ  юридически и психологически консултации от 01.05.2021г. до 31.07.2021г. по Проект „Юридически и психологически консултации с жени, жертви на домашно насилие“, финансиран от Български фонд за жените“, с продължителност  3 (три) месеца.

     Целта на проекта е да помогнем на жени, жертви на домашно насилие, подложени на особен натиск през последната година и половина в ситуацията на световна пандемия, чрез юридически и психологически насоки да намерят изход и да се измъкнат от преживяваното домашно насилие.

      Всеки от вас, който има нужда от безплатна юридическа и/или психологическа, консултация, може да си запише час на телефон: 0895447458

Обобщаващото измерение на стратегията за оценка се фокусира върху качеството на материалите и съответните обучителни събития, възприемани от участниците.

Той се фокусира върху удовлетвореността на участниците от обучението, очакванията за степента са изпълнени и опит за обучение и успехи на участниците.

В допълнение, оценката имаше за цел и средносрочното въздействие на обученията по отношение на устойчиви резултати от обучението и трансфер на учебното съдържание на практика. Поради тази причина бяха създадени два въпросника за оценка.

Прочети още: Доклад за оценка на инструментите BASE

Заключителната конференция на BASE имаше следния дневен ред:

The BASE инструменти за приятелска подкрепа за деца в случаи на сексуално насилие и насилие , основано на пола срещу мигранти

Опитът на културните съветници / адвокати на общността

Прочети още: D5.5 BASE Транснационална конференция

ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

за развитието на приобщаващи услуги за подкрепа на деца и мигранти в случаи на сексуално насилие и насилие, основано на пола

Март 2021 г.

Прочети още: ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 22.03.2021г. онлайн заради пандемията от Ковид 19 ще се проведе втората международна среща по проекта BASE. В него е сформиран консорциум от  8 международни организации, който разработва специализирани онлайн инструменти в помощ на деца и жени бежанци, пострадали от полово базирано насилие.

Експертите от Фондация ДА Илияна Балабанова и адв. Милена Кадиева ще участват в конференцията с доклади посветени на итструментите, разработени по проекта за подкрепа на деца-мигранти в случаи на сексуално насилие срещу тях.

Прочети още: Втора международна конференция по проекта BASE

      Експертите на Фондация „ Джендър Алтернативи“ ще извършват БЕЗПЛАТНИ  юридически и психологически консултации от 01.03.2021г. до 31.07.2021г. по Проект #ИРИС – 33/04.03.2021 „ Да спасим семейство“, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи”, по програма „ИРИС“, с продължителност  4 (четири) месеца.

     Целта на проекта е да помогнем на българското семейство, подложено на особен натиск през последната година и половина в ситуацията на световна пандемия, чрез юридически и психологически насоки да разреши възникнали конфликти, свързани със семейните отношения.

      Всеки от вас, който има нужда от безплатна юридическа и/или психологическа, индивидуална и/или семейна консултация със съвет и/или медиация, може да си запише час на телефон: 0895447458

Партньорите по проекта завършиха Бялата книга за услуги за подкрепа, благоприятна за децата и мигранти, в случаите на сексуално и основано на пола насилие.

Бялата книга очертава проблема с насилието, основано на пола, който е много сложен именно поради факта, че се случва във всички аспекти на ежедневието, а също и в семейството, което е най-чувствителната клетка на обществото, и поради спецификата на отношения между извършителите и жертвите, които (обикновено) са членове на семейството.

Прочети още: Бяла книга по проекта BASE

Пандемията Covid 19 повлия изключително негативно върху здравословното , психологическото и икономическото състояние на населението в страната ни. Всичко това доведе до силен емоционален стрес сред хората, засилване на негативното психологическо състояние, в което се намират и нарастване на случаите на домашно насилие. Предвид факта, че към настоящия момент страната ни е все още подвластна на кризата Covid 19, считаме че нуждата от получаване на навременна безплатна юридическа и психологическа подкрепа с цел превенция, неутрализиране на натрупаните негативни емоции и постигане на положителни резултати все повече ще нараства.

Като се взе предвид всичко това Български фонд за жените подкрепи Фондация „Джендър алтернативи“ като финансира безплатни психо-социални и юридически консултации за клиентите, търсещи помощ и подкрепа в Консултативния център на Фондацията. Подкрепата е  в рамките на 3 месеца (май, юни и юли 2021г.).  Проектът предвижда от него да се облагодетелстват 80 души, които ще получат безплатни юридически и психологически консултации, с цел превенция и защита от домашно насилие.

Фондация „ДА“ получи подкрепа от Спешен фонд за „Бедстващи деца, семейства и специалисти“ на Национална мрежа за децата, финансово подкрепен от Фондация „Кахане“. По програмата ще бъдат подкрепени 25 семейства на представители на уязвими групи като: самотни майки, възрастни хора и такива изпаднали в нужда поради пандемията от Covid 19.   Семействата ще бъдат подкрепени с 40 лв. под формата на ваучери за храна и санитарни материали.

         На 29.01.2021г. от 10:00 до 12:00 часа специалисти на Фондация „ДА“ проведоха онлайн заключителен семинар по проект: „Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход“. Той е одобрен по първата сесия по Схемата за малки инициативи с тематичен приоритет: Подкрепа на правата на човека и е с продължителност 12 месеца. Проектът стартира на 06.02.2020 и приключва 06.02.2021. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Финансовия механизъм на ЕИП. В него взеха участие представители на съд, полиция, прокуратура, социални служби от гр. Пловдив и областта, а също така и ромски жени, жертви на насилие, участнички в проекта.

Прочети още: Приключива проектът "Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и...