Уважаеми приятели, съмишленици, участници в първия Национален конкурс за авторски ученически текстове, посветени на проблема, свързан с домашното насилие. Конкурсът тази година се финансира от Министерство на правосъдието по проект за борба с насилието над жени за 2021г. Осъществява се съвместно между Философско-исторически факултет на ПУ П. Хилендарски, Катедра Социология и науки за човека и Фондация ДА – Пловдив. Въпросът беше насочен към младите хора на България, а темата: „Какво НЕ знаех за домашното насилие!“. Идеята на екипа зад това заглавие беше да предизвикаме участниците сами да потърсят отговорите какво е домашното насилие, какви са неговите проявления, защо е общественоопасно и после да преценят дали „сега“ вече знаят повече по темата. За изненада на екипа конкурсът се проведе при изключителен интгерес. Получихме 95 текста на ученици от 5-ти до 12-ти клас. БЛАГОДАРИМ ВИ! Изключително трудно беше да се оценят текстове на участници от толкова различни възрасти и толкова много на брой. Но журито и екипът се справиха, за което поздравяваме и тях. Срокът за подаване на есета беше удължен до 25.10.2021г с цел да се включат повече участници. Ето защо и срокът за обявяване на резултатите също се наложи да се удължи с няколко дни. При изключителна трудност екипът все пак се спря на трима участници, които се представиха на завидно ниво. И това са тазгодишните победители. Те получават съответно Първа, Втора и Трета награда. И това са участници-ученици с имена:

Прочети още: Резултати от конкурса "Какво НЕ знаех за домашното насилие?"

Покана за участие в

Национален конкурс за писане на авторски текст(есе) на тема :

„Какво НЕ знаех за домашното насилие в България“

През последните 15 години екипът на Фондация ДА работи в защита на жените и децата на България, страдащи от отношения, които обобщено законът и практиката наричат „домашно насилие“. В хилядите случаи през годините, в хилядите консултации и съдебни дела, по време на хилядите разговори, семинари и срещи с представители на институции и медии винаги на първо и неизменно място възникваше въпросът: „Какво е и какво не е домашно насилие?“.

Прочети още: КОНКУРС с награди: „Какво НЕ знаех за домашното насилие в България“

Сборникът "Хроники на доброто" беше представен в Пловдив. В него фокусът е поставен върху историите на някои от най-активните неправителствени организации в България. В специални очерци-интервюта ще се запознаете с хората, които работят в този сектор, а това са хора с каузи, от които, понякога без дори да знаем, се възползваме всички ние - свободните граждани на България.
Особено внимание беше отделено на Фондация ДА (джендър алтернативи), която беше представена от своя основател и управляващ директор - адв. Милена Кадиева, - която през 2019г. заедно с прокурор №1 на Европа Лаура Кьовеши, беше удостоена с наградата Жена на действието в наградите Жена на годината на Европа. Снимка от награждаването е поместена и на страниците на сборника. В интервюто адв. Кадиева дава повече яснота къде стоят България и българските жени, когато говорим за женски човешки права и домашно насилие, като актуален феномен, за който вече всички говорят. За пореден път се дава и обяснение на термина и думата "джендър" и легалното, разбирайте юридическо възприемане на техния смисъл. А именно цитат от сборника:

Прочети още: Фондация ДА в Хроники на доброто

Вече 10 години Фондация ДА и нейният екип защитават пострадалите от различни форми на насилие и нееднакво третиране, независимо от техния етнос и произход. Защото насилието, обидите, нееднаквото третиране (дискриминацията), нямат етнос и произход. На 15-ти септември празнично и усмихнато започва новата учебна година. Но още от следващия ден за някои ученици ще започнат обидите, агресията и нееднаквото отношение. Ако вие страдате от такива отношения, или сте свидетели на това в училище – свържете се с нас. Ние можем да помогнем.

Прочети още: За 15-ти септември Фондация ДА представя нов клип

Според гражданското право сексуалният тормоз се определя като нежелано, неподходящо, унизително или обидно сексуално поведение на работното място с цел или ефект за създаване на заплашителна, враждебна и унизителна работна среда за тормозеното лице. Той се определя и като третиране на лице по по-неблагоприятен начин, защото този човек отхвърля или приема актове на сексуален тормоз. Всички видове действия, вербални и невербални, както и физически, могат да изпълнят критериите. Не само физическата, но и психическата неприкосновеност на индивидите трябва да бъде защитена съгласно тези правила. Според юрисдикцията физическият контакт срещу волята на служителя или повтарящите се сексуални действия, сексуални шеги, натиск за сексуални услуги или обидни предложения могат да се считат за сексуален тормоз.

Прочети още: Финална среща по проект Be Aware

Be Aware предлага систематичен подход чрез предоставяне на различни инструменти и методи за подобряване на професионалното развитие на мениджърите по човешки ресурси, обучителите, учителите, наставниците, представителите на работниците. Резултатите от проекта ще подобрят способността им да се справят по-ефективно с въпроса за сексуалния тормоз на работното място и да изпълняват ролята си за защита на правата на служителите.

Проведоха се специалните фокус групи, посветени на работата по послдния интелектуален продукт по проекта Be Aware - IO5. Те се осъществиха на открито в био градинката на Младежки център Пловдив. Датата беше 29.06.2021г., а двете фокус групи се проведоха последователно от 08ч. и от 10ч.

 Експертите на Фондация „Джендър Алтернативи“ ще  извършват БЕЗПЛАТНИ  юридически и психологически консултации от 01.05.2021г. до 31.07.2021г. по Проект „Юридически и психологически консултации с жени, жертви на домашно насилие“, финансиран от Български фонд за жените“, с продължителност  3 (три) месеца.

     Целта на проекта е да помогнем на жени, жертви на домашно насилие, подложени на особен натиск през последната година и половина в ситуацията на световна пандемия, чрез юридически и психологически насоки да намерят изход и да се измъкнат от преживяваното домашно насилие.

      Всеки от вас, който има нужда от безплатна юридическа и/или психологическа, консултация, може да си запише час на телефон: 0895447458

Проектът „Бъдете наясно“ (Be Aware) повдига завесата пред темата за сексуалния тормоз на работното място.  В европейски мащаб този вид тормоз се разглежда и през призмата на бизнеса. Сексуалният тормоз на работното място e изтъкнат сред водещите причини за напускане на млади служители, което води до изчислени икономически загуби за бизнеса. Загубите се генерират от инвестициите, които компаниите са направили в обучение и развитие на персонал, като се изчисляват и бъдещите пропуснати ползи от принадената стойност, които напускащите поради сексуален тормоз служители биха дали на компанията.

Прочети още: Пилотни тестове на IO3 & IO4 по проект Be Aware

Обобщаващото измерение на стратегията за оценка се фокусира върху качеството на материалите и съответните обучителни събития, възприемани от участниците.

Той се фокусира върху удовлетвореността на участниците от обучението, очакванията за степента са изпълнени и опит за обучение и успехи на участниците.

В допълнение, оценката имаше за цел и средносрочното въздействие на обученията по отношение на устойчиви резултати от обучението и трансфер на учебното съдържание на практика. Поради тази причина бяха създадени два въпросника за оценка.

Прочети още: Доклад за оценка на инструментите BASE

Заключителната конференция на BASE имаше следния дневен ред:

The BASE инструменти за приятелска подкрепа за деца в случаи на сексуално насилие и насилие , основано на пола срещу мигранти

Опитът на културните съветници / адвокати на общността

Прочети още: D5.5 BASE Транснационална конференция

ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

за развитието на приобщаващи услуги за подкрепа на деца и мигранти в случаи на сексуално насилие и насилие, основано на пола

Март 2021 г.

Прочети още: ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО