Пандемията Covid 19 повлия изключително негативно върху здравословното , психологическото и икономическото състояние на населението в страната ни. Всичко това доведе до силен емоционален стрес сред хората, засилване на негативното психологическо състояние, в което се намират и нарастване на случаите на домашно насилие. Предвид факта, че към настоящия момент страната ни е все още подвластна на кризата Covid 19, считаме че нуждата от получаване на навременна безплатна юридическа и психологическа подкрепа с цел превенция, неутрализиране на натрупаните негативни емоции и постигане на положителни резултати все повече ще нараства.

Като се взе предвид всичко това Български фонд за жените подкрепи Фондация „Джендър алтернативи“ като финансира безплатни психо-социални и юридически консултации за клиентите, търсещи помощ и подкрепа в Консултативния център на Фондацията. Подкрепата е  в рамките на 3 месеца (май, юни и юли 2021г.).  Проектът предвижда от него да се облагодетелстват 80 души, които ще получат безплатни юридически и психологически консултации, с цел превенция и защита от домашно насилие.

Фондация „ДА“ получи подкрепа от Спешен фонд за „Бедстващи деца, семейства и специалисти“ на Национална мрежа за децата, финансово подкрепен от Фондация „Кахане“. По програмата ще бъдат подкрепени 25 семейства на представители на уязвими групи като: самотни майки, възрастни хора и такива изпаднали в нужда поради пандемията от Covid 19.   Семействата ще бъдат подкрепени с 40 лв. под формата на ваучери за храна и санитарни материали.

         На 29.01.2021г. от 10:00 до 12:00 часа специалисти на Фондация „ДА“ проведоха онлайн заключителен семинар по проект: „Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход“. Той е одобрен по първата сесия по Схемата за малки инициативи с тематичен приоритет: Подкрепа на правата на човека и е с продължителност 12 месеца. Проектът стартира на 06.02.2020 и приключва 06.02.2021. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Финансовия механизъм на ЕИП. В него взеха участие представители на съд, полиция, прокуратура, социални служби от гр. Пловдив и областта, а също така и ромски жени, жертви на насилие, участнички в проекта.

Прочети още: Приключива проектът "Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и...

     Екипът на Фондация „Джендър алтернативи“ подкрепя изцяло предложенията за промени в действащия Закон за защита от домашно насилие и в Наказателния Кодекс на Република България като отговарящи в голяма степен на дългогодишните препоръки за защита на правата на пострадалите от домашно насилие в България, отправяни периодично от Европейската Комисия, в рамките на Универсалния периодичен преглед на ООН, от Комитета за правата на човека, от Комитета за правата на хората с увреждания, от Комитета за правата на детето, от Специалния докладчик на ООН по въпросите на насилието над жените, от Комитета за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.

          Считаме, че с оглед на влошената ситуация в страната, вследствие на КОВИД-19, случаите на домашно насилие се увеличават неколкократно и държавата е длъжна да защити гражданите си посредством предлаганите законови промени. Само в офиса на Фондация „Джендър алтернативи“ случаите на домашно насилие нараснаха от 515 през 2019 год. до 652 през 2020 год.

Прочети още: СТАНОВИЩЕ Относно: Проект за изменение на Закона за защита от домашно насилие, Публикуван за...

Фондация „ДА“ стартира Проект“ Подкрепа на жертви на домашно насилие и самотни майки за преодоляване на негативния ефект на COVID-19. Проектът е финансиран от Schneider Electric Foundation. Неговата цел е да се ​​осигурят грижи за уязвими групи, особено жертви на домашно насилие и самотни майки, засегнати от COVID-19, по различни начини - храна, хигиенни комплекти, психологическа и правна подкрепа, техника за децата.

Прочети още: Фондация „ДА“ стартира Проект“ Подкрепа на жертви на домашно насилие и самотни майки за...

 Професионалистите, които работят в сферата на миграционните процеси и интеграцията на уязвими групи, вече ще могат да се възползват от нови и иновативни Отворени образователни ресурси за цялостна социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки. Международният екип на проекта „NO GAPS“ създаде „Наръчник и инструментариум за професионалисти за цялостна интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“, който включва теоретично и практическо съдържание по темите:

 Уважаеми госпожи и господа, представители на международни и европейски институции,

Обръщаме се към вас, за подкрепа за каузата на  правата на децата в България, които в последните три години системно се нарушават.

Конкретен повод за нашето писмо е внесения на  4 декември 2020 в Народното събрание на Република България законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето с номер 054-01-111. Вносител е парламентарната група на  ВМРО, част от управляващата коалиция в страната.  Законопроектът, ако бъде приет, ще върне българското законодателство и практика за закрила на детето 20 години назад. Внесените предложения са в категорично противоречие с Конвенцията на ООН за правата на детето и разбирането за децата като субекти, личности и граждани, а не като нечия собственост.

Прочети още: ОТВОРЕНО ПИСМО От 70 граждански организации в България по повод атаката срещу правата на децата...

 "Фондация ДА", съвместно със "Зонта – Клуб Пловдив" за поредна година участва активно в 16 дни срещу насилието над жени.

Областната управа и конкретно г-жа Дани Каназирева подкрепиха кампанията срещу насилието над жени.

Всяка трета жена е жертва на домашно насилие. Броят на жертвите, загубили живота си в резултат на домашно насилие у нас от началото на годината, е 17. Регистрираните случай са се увеличили драстично.

Прочети още: 16 дни срещу насилието през 2020г.

      На паметната за новата българска история дата 10.11.2020г. се състоя първата конференция, посветена на сексизма в България. Организатори бяха: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Философско-исторически факултет, Катедра „Социология и науки за човека“, Българската платформа на Европейско женско лоби и Фондация ДА - „Джендър Алтернативи“. програмата на конференцията включваше:

Прочети още: Конференция на тема: “Сексизмът в България – история, измерения и перспективи"

На 10.11.2020г. екипът на Фондация „Джендър алтернативи“ проведе онлайн събитие за разпространение на резултатите по проект „No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“ (2018-2-ESO2-KA205-011654).

Събитието събра 23 представители от местни и национални институции, които работят в сферите на равнопоставеност между жените и мъжете, насилието над жени и пряката работа с интеграцията на уязвими групи. Това бяха експерти от Министерство на труда и социалната политика, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Община Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, Асеновград, Карлово, Стамболийски, Хисаря и др.

Прочети още: Резултатите по проект „No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с...

     На 17.10.2020г. в Пловдив се състоя пилотната фаза на обучение за професионалисти, част от проекта „No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“ (2018-2-ESO2-KA205-011654), финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.

     В Обучението участваха младежки и социални работници, ангажирани с пряката работа с уязвими групи жени и момичета от Пловдив и областта. Целта на обучението беше да се тества методология от специалистите, която съдържа необходимите знания и умения за успешна работа с жени от мигрантски или бежански произход чрез дейности, които целят тяхната интеграция в културен, социален и професионален аспект. В този контекст се представиха техники за изграждане на социални и граждански компетенции, които имат потенциала да помогнат на жените да разберат техните граждански права и задължения, както и да ги насърчат да участват активно в обществото. Фокус на работата беше пилотирането на иновативния наръчник за професионалисти „No Gaps“, който включва 5 направления за работа – „Междукултурна комуникация“, „Кариерно консултиране и насочване“, „Житейски план“, „Предприемачески умения“ и „Измерения на социалния пол“.

Прочети още: Обучение за професионалисти, част от проекта „No Gaps